Home / Việc Làm Vui / Áp dụng phương pháp nấc thang 5 bước để đưa ra quyết định sáng suốt hơn – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Áp dụng phương pháp nấc thang 5 bước để đưa ra quyết định sáng suốt hơn – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Bạn có bao giờ ra quyết định nhưng lại dựa trên những giả định sai lầm? Cùng ViecLamVui tìm hiểu phương pháp nấc thang 5 bước giúp bạn giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. ▶ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui

Phương pháp nấc thang 5 bước giúp bạn giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt

  • Bất cứ khi nào bạn đang trong quá trình đưa ra kết luận, NGỪNG, đã đến lúc xem xét lý luận của bạn.

  • Xác định xem bạn đang ở bậc thang nào
  • Đặt câu hỏi về những lựa chọn bạn đã thực hiện để đến được đây. Bạn đang nghĩ về CÁI GÌ và TẠI SAO? Làm theo từng bậc thang, phân tích quy trình của bạn ở từng bậc thang

  • Khi bạn đến đáy thang, bạn sẽ biết sự thật nào bạn có thể tin tưởng
  • Bây giờ quay lại đầu bậc thang, sử dụng sự thật để đi đến kết luận đúng

#ViecLamVui #KyNangRaQuyetDinh #1001KhoaHocOnline #1001KyNangNgheNghiep

 

 

 

Spread the love

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *