Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 29: Have to & Must – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-29-have-to-must-hoc-hay-334.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 29: Have to & Must – HocHay MUST – Must có nghĩa là “phải”, dùng để diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc (Necessity) You must drive on the left in London.(Ở London, bạn phải lái xe phía …

Xem Blog