Home / Ms Thủy Huyền

Ms Thủy Huyền

Bìa lịch bloc in metalize InKyThuatSo

Bìa lịch in metalize Công nghệ in metalize không quá xa lạ trong in ấn, đặc biệt được thường xuyên sử dụng cho các loại lịch bloc cao cấp. Khi chọn mẫu lịch bloc, bạn nên lựa chọn công nghệ này áp dụng lên những thông tin đặc biệt như …

Xem Blog